Styrelsen

 

 
Namn Adr Befattning E-post Tfn
Roger Gustavsson 32 A Ordförande roger@solhagagatan.se 0705-906700
Jerry Söderlund 22 A v ordförande jerry@solhagagatan.se 0705-222962
John Korsgren 30 A Kassör john@solhagagatan.se 0708-784464
Anita Shaba 36 A Ledamot anita@solhagagatan.se 0762427636
Anders Andersson 24 A Sekreterare anders@solhagagatan.se 0705 - 51 95 41
Le Wei Öberg 12D Suppleant le.wei@solhagagatan.se 0739-025002
Jimmy Wigmark 12 F Suppleant jimmy@solhagagatan.se 08-57884646

 Hela styrelsen kan nås på styrelsen@solhagagatan.se

 

Standarddagordning för styrelsens möten

§ 1             Mötet öppnas. Dagordning

§ 2            Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 3            Rapporter

§ 4            Inkomna skrivelser/mail

§ 5            Ärenden som inte är avslutade

§ 6            Övriga frågor

§ 7            Nästa möte

§ 8            Avslutning