Styrelsen

NamnAdressBefattningE-postTelefon
Sara Hedlund16 DOrdförandesara@solhagagatan.sexxxx-xx xx xx
Maria Thorbjörnson30 CLedamotthorbjornson@hotmail.comxxxx-xx xx xx
John Korsgren30 AKassörjohn@solhagagatan.se0708-784464
Anita Shaba36 Av ordförandeanita@solhagagatan.se0762427636
Jasmina Culum2 ASekreterareJ_culum@hotmail.comxxxx – xx xx xx
Le Wei Öberg12DSuppleantle.wei@solhagagatan.se0739-025002
Jimmy Wigmark12 FSuppleantjimmy@solhagagatan.se08-57884646

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@solhagagatan.se

Standarddagordning för styrelsens möten

§ 1             Mötet öppnas. Dagordning

§ 2            Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 3            Rapporter

§ 4            Inkomna skrivelser/mail

§ 5            Ärenden som inte är avslutade

§ 6            Övriga frågor

§ 7            Nästa möte

§ 8            Avslutning